Nutida mörker

What do you want to do ?

New mail

Hur kunde det gå så illa? Tusen år av vetenskapligt mörker. Duktiga i att utveckla bibliotek. Det är för all del grundläggande. Antika auktoriteter var slutet på vetenskapen. Det enda blinket i mörkret var den irländske munken Beda, som levererade den fullständiga lösningen på hur påskens infallande skulle beräknas.En av tidens stora politiska varbölder. Bedas insats gav en spin-off till astronomin. Men kalendrars fullmånar och veckoräkning skulle vara ett problem i många hundra år till. I Sverige ända in på 1700-talet.(Man kunde ju inte ta kalendern från de otrogna papisterna som man ganska så nyljgt bekrigat i trettio år!)
Tusen år av försanthållande av anekdotisk påhittighet. Ju mer motsägelsefullt desto mer förtjänstfull utmaning för den som sökte saligheten.

Var det vidskeplighetens gyllene årtusende?

Vetenskapens försvarare söker enighet. De andra söker motsättning och klanbildning.

Och beredskapen är god??

What do you want to do ?

New mail