Antropologiskt

Vi svenskar är väl lite eljest. Om man nu  får säga så. Intelligentian rantar runt i åsiktskorridorerna. Liberalismen är på reträtt. Om man nu får säga så. 20 % av de flesta  populationer i västerländska demokratie tycker att tryckfrihet och åsiktsfrihet är av underordnad betydelse.

De marscherade i Ryssland och Tyskland och idag jagar de ut obekväma föreläsare från amerikanska universitet.

20%