Antropologiskt

Vi svenskar är väl lite eljest. Om man nu  får säga så. Intelligentian rantar runt i åsiktskorridorerna. Liberalismen är på reträtt. Om man nu  får säga så.