Sommestad

Min barndom och ungdom inföll under 1950- och 1960-talen. Ingemar Johanssons högerkrok var verksam, liksom Lennart Hyland. Sverige hade röstat nej till att införa högertrafik, men parlamentarikerna beslutade ändå att det skulle ske. Det gick lätt som en plätt och jag tror att det var sånt som underbyggde den förändringsbenägenhet och framåtanda som har kännetecknat Sverige under min stund på jorden.  Under den sura och föga världsvana ytan finns komponenterna för vinnarskallar.

Lennart Hyland pratade snabbare än tanken och det gav honom auktoritet. Riktigt hur och till vad kan jag  inte förklara. Men nåt var det..

Här är bilder och observationer från folkskollärarfamiljen Perssons resa mot urbaniteten och Uppsala.