Öppet brev till Greta Thunberg

Vi har anledning att känna besvikelse över att miljöaktivister verkar hålla på med allt möjligt annat än effektiva åtgärder i tid mot växthusgaser i atmosfären!


Hej Greta!

Jag läste  i elektriska bladet att du ger ditt stöd till  de som är mot produktionsökning vid Brofjorden-raffinaderiet.

Det var tråkigt, jag trodde att du stod vid Parisöverenskommelsen.

Svenska Naturskyddsföreningen är, trots det respektingivande namnet en organisation som berömmer sig av att alltid kräva mer radikalism. Man undrar i bland över metoderna som förespråkas.

Här krävs en  förståelse för energisystem och internationell sjöfart. Det är bekvämlighetsflaggade fartyg som går mellan (fri)hamnar i olika länder och bunkrar sin olja för driften var som helst.
Om miljövänner i Sverige lyckas  ta bort  nuvarande eller framtida produktion kommer den momentant att ersättas någon annanstans i världen.

Här försöker man göra om det meningslösa tricket att minska giftiga utsläpp och olje– och kolanvändning mm genom överlåta hanteringen av insatsprodukter till industri i Kina och andra mer extrema lågprisländer.

För den som inte bryr sig om vad siffror står för, framstår det som om Sverige är ett fantastiskt föregångsland.

Svaveldioxid och koldioxid från utflyttad produktion blir densamma eller högre. Gaserna lägger sig alltid jämnt jorden runt.

Miljöaktivister bedriver ett ställningskrig mot internationella organisationer. Hur ska det bli?

Den tragiska sanning som är mest trolig är att det inte spelar någon som  helst roll hur det blir med miljö och utsläpp i Sverige.  Vi är för små, bara en bråkdel av det hela.

Vad som avgör är hur det utvecklar sig just nu med stigande elförbrukning i Kina och Indien. Om det kan bli något annat än en strid ström av kolkraftverk.

Om man verkligen oroar sig borde  man göra en ny bedömning av kärnkraften. Noll växthusgaser.

Men så orolig kanske man inte är?

PS

Jag fick inte något svar av Greta, men jag noterade att hon höll ett tal på Dagens Nyheters redaktion i viket hon betonade att tidsaspekten är avgörande ,

Bilden är ett klipp från DN om hennes möte med DN:s redaktion. (DN 2020-09-24)

Greta är missnöjd med journalisternas brist på förståelse.
Greta är missnöjd med journalisternas brist på förståelse.